Ferenciek tere, Bp. 1929, Fortepan 32571
Ferenciek tere, Bp. 1929, Fortepan 32571

Az építészetszociológia tárgya

Az építészetszociológia alapvető célkitűzése, hogy az épített környezet társadalomtudományi értelmezési keretét teremtse meg. A középpontban építészet és szociológia áll ugyan, de valójában egy interdiszciplináris párbeszédről van szó, amely a térrel, a térformálással foglalkozó humán kutatásokat igyekszik megszólítani, illetve azoknak közös platformot teremteni. Olyan kérdéseket vizsgál, mint pl. az épített tér és a társadalomszerkezet közötti összefüggések, a tervezéselmélet társadalomtörténete, az építészszerepek változása, a hatalom és az építészet mindenkori viszonya. Az építészetszociológia az elmúlt két-három évtizedben előbb az angol, majd egyre inkább a német nyelvterületen vált önálló kutatási irányzattá. A hazai építészetszociológia ezzel szemben még csak napjainkban formálódik, s ebben a munkában a TÉRTÁR sorozat úttörő kezdeményező kíván lenni. 

A sorozat koncepciója

A sorozat célja olyan tematikus kötetek szerkesztése és megjelentetése, amelyek egyrészt a külföldi tudományos eredményeket tolmácsolják a hazai olvasók felé, másrészt a hazai, a tér, térformálás, térértelmezés humán oldalát megvilágító kutatásokról ad képet. Alapvető cél, hogy a kötetek önállóan is megállják a helyüket, ezért mindegyik saját témával, önálló tematikai koncepciót követve szerkesztődik, ugyanakkor minden esetben kötődik valamilyen általános építészetszociológiai témához is.

Hazánkban nagy szükség volt egy témájában az építészethez kötődő, de módszertanában, szemléletmódjában hangsúlyosan tudományközi párbeszédre. Az építészeti környezet kérdésköre ugyanis messze túlmutat egy-egy tudományterület határán és általában a társadalom építészeti kultúrájának és identitásának kérdéseit tárgyalja. Így pl. az iskolaépítészet kötetet nem csak a tudományos közélet recenzeálta, de jelentős érdeklődést mutattak iskolaigazgatók, közoktatási döntéshozók is. Az érdeklődésnek köszönhető, hogy a kötet egyik osztrák szerzője azóta vendégelőadást is tartott Vácon, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán tanároknak, tanítóknak és gyakorló építészeknek, miként lehet a közös tervezési munkát módszertanilag koordinálni. A bécsi szociális építészet kötettel pedig reményeink szerint nem csupán a bécsi modellt mutatjuk be, hanem hozzájárulunk a hazai szociális lakásépítészet aktuális megújulásához is, amire a Magyar Urbanisztikai Társaság által tervezett szimpózium is keretet kínál majd.

Sorozatszerkesztő

Tamáska Máté - építészetszociológus

tertar.kotetek@gmail.com
Budapest - Vác:  2022
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!